ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Νομοθετικό Πλαίσιο

1.1 Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά φυσικά πρόσωπα, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση, κ.λ.π. από την οποία εξακριβώνεται ή μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας (εφεξής «Δεδομένα»).

1.2 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θεωρείται οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με τη συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμό, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων (εφεξής, «Επεξεργασία»).

1.3 Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Στεφανία Τσακιράκη και το whatiseeinart.com ενεργούν ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και η επεξεργασία αυτή γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016 και κείμενη ελληνική νομοθεσία).

2. Οι πληροφορίες που συλλέγονται​

Η Στεφανία Τσακιράκη και το whatiseeinart.com συλλέγουν και επεξεργάζονται τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα, που είναι κατάλληλα και συναφή για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο προορίζονται κάθε φορά και συγκεκριμένα:

2.1 Η Στεφανία Τσακιράκη και το whatiseeinart.com επεξεργάζονται τα δεδομένα που παρέχετε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, είτε με την εγγραφή σας στο Ενημερωτικό Δελτίο του whatiseeinart.com (newsletter), είτε όταν συμπληρώνετε φόρμες ή έντυπα, είτε με την κατάθεση δήλωσης συμμετοχής σε διαγωνισμούς είτε με τη συμπλήρωση διαδικτυακού ερωτηματολογίου είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

2.2 Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του whatiseeinart.com, παρέχοντάς τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, το όνομα, το επώνυμο και τη γλώσσα στην οποία θέλετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο (ελληνικά ή αγγλικά). Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο, αποδέχεστε την επικοινωνία της Στεφανία Τσακιράκη και του whatiseeinart.com μαζί σας για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Η Στεφανία Τσακιράκη και το whatiseeinart.com σέβονται την ιδιωτικότητά σας, δεσμεύονται να μην προωθούν τη διεύθυνση αυτή σε τρίτους και ποτέ δεν θα μοιραστούν και δεν θα διανείμουν τα προσωπικά σας δεδομένα σας σε τρίτους (φυσικά-νομικά πρόσωπα), για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

2.3 Η Στεφανία Τσακιράκη και το whatiseeinart.com σας παρέχουν τη δυνατότητα μέσω της ιστοσελίδας, μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook κλπ. να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς.

2.4 Η Στεφανία Τσακιράκη και το whatiseeinart.com δεν συλλέγουν σκόπιμα προσωπικά δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεγεί κατά λάθος προσωπικά δεδομένα από ανήλικους, τότε αυτά θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό. Όταν παρέχετε στη Στεφανία Τσακιράκη και το whatiseeinart.com τα δεδομένα σας και όταν παρέχετε την συγκατάθεσή σας δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα αυτή μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

3. Σκοπός και νόμιμη αιτία της επεξεργασίας

3.1 Η Στεφανία Τσακιράκη και το whatiseeinart.com συλλέγουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας, με σκοπό:

α) Να έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις παρεχόμενες υπηρεσίες ως χρήστης της ιστοσελίδας.

β) Να διοργανώνουν και διεξάγουν προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς. Στο πλαίσιο της συμμετοχής σε διαγωνισμό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζετε στη Στεφανία Τσακιράκη και το whatiseeinart.com χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του διαγωνισμού π.χ. ανακοίνωση νικητών, ειδοποίηση νικητών, χορήγηση των δώρων στους νικητές.

γ) Να σας αποστέλλουν ενημερώσεις, ειδοποιήσεις ή/και newsletter για τις εκδόσεις, τις υπηρεσίες, τις προσφορές και τις προωθητικές ενέργειες (διαγωνισμούς) που διοργανώνουν.

δ) Να επικοινωνούν μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώνουν σχετικά με τις υπηρεσίες τους και να απαντούν σε απορίες και ερωτήματά σας.

ε) Για να σας ενημερώνουν για σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις στην ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες τους.

στ) Για να μετρήσουν ή να κατανοήσουν την επιτυχία των υπηρεσιών και να τις βελτιώσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν.

ζ) Για να αναλυθεί το περιεχόμενο που έχει προβληθεί στην ιστοσελίδα για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και για να παρέχονται στατιστικά σε τρίτους, πάντα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορούν να σας ταυτοποιήσουν.

η) Για να επιβεβαιωθεί ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας whatiseeinart.com παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας, καθιστώντας την ιστοσελίδα ευκολότερη για εσάς και παρέχοντάς σας πρόσβαση σε όλα τα μέρη της ιστοσελίδας.

3.2 Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες των δεδομένων σας είναι:

α) Η συγκατάθεσή σας, σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται, όπως π.χ. όταν επιθυμείτε να λαμβάνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου newsletter, ενημερώσεις, ειδοποιήσεις για νέα, εκδόσεις, προσφορές, ή ακόμα και προωθητικές ενέργειες, όταν δεν υπάρχει προηγούμενη μεταξύ μας συναλλαγή. Τη συγκατάθεσή σας θα μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, ελεύθερα μέσω της φόρμας εγγραφής του newsletter.

β) Η συμβατική σχέση για την παροχή των υπηρεσιών από τη Στεφανία Τσακιράκη.

γ) Το έννομο συμφέρον της Στεφανίας Τσακιράκη και του whatiseeinart.com π.χ. να αναλύουν το περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, ή/και να προβαίνουν σε ανάλυση των εφαρμογών.

δ) Η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3.3 Η Στεφανία Τσακιράκη και το whatiseeinart.com δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς, πέραν αυτών που αναφέρονται στο παρόν, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και, όπου απαιτείται, συγκατάθεσή σας.

4. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας

Η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται εντός του whatiseeinart. Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στη Στεφανία Τσακιράκη, που δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

 1. Αποδέκτες: σε ποιους κοινοποιούνται τα δεδομένα σας

Η Στεφανία Τσακιράκη και το whatiseeinart.com δεν διαβιβάζουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όταν κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο ή με σκοπό να λάβετε αναβαθμισμένες υπηρεσίες, και συγκεκριμένα σε:

α) Δημόσιες αρχές.

β) Δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων.

γ) Εξωτερικούς συνεργάτες που αναλαμβάνουν για λογαριασμό του whatiseeinart.com εργασίες όπως ανάλυση δεδομένων, παροχή τεχνικής υποστήριξης, παροχή βοήθειας μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής έρευνας αγοράς):

 • Για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Στεφανία Τακιράκη και το whatiseeinart.com χρησιμοποιούν την υπηρεσία MailChimp στην οποία αποθηκεύεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και το όνομά σας.

 • Για την οργάνωση των συνεδριών, η Στεφανία Τακιράκη και το whatiseeinart.com χρησιμοποιούν την υπηρεσία Calendly στην οποία αποθηκεύεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το ονοματεπώνυμό σας και οποιαδήποτε πληροφορία εσείς παρέχετε με δική σας ευθύνη.

Οι προαναφερόμενοι εξωτερικοί συνεργάτες δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και αποκτούν πρόσβαση σε εκείνα τα δεδομένα σας, τα οποία απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς.

δ) Αναλυτές και παρόχους μηχανών αναζήτησης που βοηθούν στη βελτίωση και βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας whatiseeinart.com.

5. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας διακρίνεται με βάση την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας για τον οποίο είχαν συλλεγεί εκτός εάν απαιτηθεί παράταση του χρόνου διατήρησης λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεών μας. Ειδικότερα:

 • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

 • Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται αυτό από τη Στεφανία Τσακιράκη και το whatiseeinart.com. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγραφείτε από την λίστα του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο «unsubscribe» (ή «απεγγραφή») που βρίσκεται στο τέλος της αρχικής φόρμας εγγραφής, καθώς και στο τέλος του κάθε newsletter που λαμβάνετε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα σας διαγράφονται αμέσως αυτόματα.

 • Σε περίπτωση συμμετοχής σας σε διαγωνισμό, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζετε στη Στεφανία Τσακιράκη και το whatiseeinart.com διαγράφονται αυτόματα μετά την πάροδο χρόνου 15 ημερών για τυχόν ενστάσεις, αμφισβητήσεις ή αντιρρήσεις από άλλους συμμετέχοντες, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις ειδικές αρχές προστασίας δεδομένων του εκάστοτε διαγωνισμού ή αν μας χορηγήσετε πρόσθετη ρητή σχετική συγκατάθεση.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε

Έχετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως το Γενικό Κανονισμό (GDPR), όπως ενδεικτικά:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, δηλαδή έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε εάν, πώς και ποια δεδομένα σας επεξεργάζονται η Στεφανία Τσακιράκη και το whatiseeinart.com, τους σκοπούς επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων, σε ποιους διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται, για πόσο χρόνο αποθηκεύονται, αλλά και για τα υπόλοιπα δικαιώματά σας.

 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση λάθους - ανακρίβειας, δηλαδή να ζητήσετε διόρθωση λανθασμένων – ανακριβών δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, ώστε να είναι ακριβή και πλήρη.

 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας, δηλαδή να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα σας εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται παραπάνω (δικαίωμα στη λήθη).

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, δηλαδή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μέχρι να εξεταστούν οι αντιρρήσεις σας ως προς την επεξεργασία.

 • Δικαίωμα να αρνηθείτε ή να εναντιωθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας, δηλαδή να αντιτάσσεστε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας, ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, σε όποιες περιπτώσεις έχει απαιτηθεί. Όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Η Στεφανία Τσακιράκη και το whatiseeinart.com θα σταματήσουν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που δεν είναι απαραίτητα για τους προαναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας και εάν δεν υπάρχουν άλλοι νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν του δικαιώματός σας.

 • Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή να ζητήσετε να πάρετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχετε χορηγήσει στη Στεφανία Τσακιράκη και το whatiseeinart.com ή να ζητήσετε να διαβιβαστούν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Επίσης ως προς την υπηρεσία λήψης newsletter, υπάρχει η δυνατότητα απεγγραφής (“unsubscribe”), που περιλαμβάνεται σε κάθε newsletter, ώστε να σταματήσει η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που σχετίζονται με την υπηρεσία αυτή.

 • Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Τηλεομοιοτυπία: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact(at)dpa(dot)gr

8. Στοιχεία επικοινωνίας της Στεφανίας Τσακιράκη

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνείτε στα τηλ. 0033 665 067 105 ή στο email: stefania@whatiseeinart.com.